Hvorfor flytte til Gjøvik?

Gjøviklivet byr på det beste av det meste, noe som gir tid til det som er viktigst. 

Gode grunner for å flytte til Gjøvik 

 • Sentralt plassert på Østlandet, en time til alt
 • Varierte og spennende jobbmuligheter
 • Attraktive boliger og boområder
 • Gode nærmiljø og trygge oppvekstsvilkår 
 • Aktivt kulturliv med 1400 arrangementer i året 
 • Levende sentrum med et godt utvalg innen servering og handel
 • Mulighet for internasjonalt skoleløp fra barneskole til videregående
 • Vertskapsby for NTNU og Fagskolen Innlandet
 • Gode naturopplevelser året rundt
 • Mjøsa som nærmeste nabo
 • Et sosialt miljø fullt av hyggelige folk