Næring og etablering

Hvert år velger ca. 325 bedrifter å etablere seg i Gjøvik, og det er ikke uten grunn. I Gjøvik har vi et variert næringsliv og sterke kunnskapsmiljøer. Det er god tilgang på nettverk og miljøer som støtter bedrifter i utviklingsfaser, og en aktiv kommune som vil legge til rette for vekst i næringslivet. 

Se på Byen vår Gjøvik sin nettside for å lese mer om bedriftsetablering i Gjøvik.

10 gode grunner for å etablere seg i Gjøvik 

Trenger du oppstartshjelp? 

Vi hjelper deg gjerne i gang. Ta kontakt så skal vi hjelpe deg, eller sette deg i kontakt med noen som kan det du trenger for å komme videre med din bedrift.

Ta kontakt med våre næringspådrivere

Gjøvikfirma Mobai skal bli bli best i verden

Historikken og kompetansen på Gjøvik har er svært viktig. Vi jobber med alle de relevante universitetene i verden og har nær tilknytning til NTNU på Gjøvik. Det tette samarbeidet mellom akademia og industrien her skiller oss fra mange andre start-ups, sier Brage Strand. 

Gjøvikfirma Mobai vil erobre verden med teknologi