Gode grunner for å etablere seg i Gjøvik

Hvorfor velge Gjøvik? 

  • Kommune som spiller på lag med næringslivet
  • Attraktive og sentralt beliggende næringstomter
  • Støtteapparat som er tett på bedriftene
  • Lokale investeringsselskaper og tilskuddsordning for bedrifter
  • Sterke klynger og bedriftsnettverk med utstrakt delingskultur
  • Stabil og kompetent arbeidskraft
  • NTNU og Norges største fagskole med til sammen 5000 studenter
  • Innovasjons- og utviklingsfasiliteter
  • Ledende miljøer innen informasjonssikkerhet
  • Gjøvik er regionsenter med et variert tilbud av handel og tjenester

Ta gjerne kontakt med oss 

Har du spørsmål om din bedrift, vurderer å etablere deg, eller bare har innspill til vårt arbeid?

Vi ønsker og hører gjerne fra deg. 

Line Renee Ramsrud
Kommunalsjef for samfunnsutvikling

Telefon: 93 00 14 98
Send e-post

Katrine Hveem Gjørvad
Næringssjef 

Telefon: 48 20 87 97
Send e-post

Stine Røen
Næringspådriver

Telefon: 41 43 26 78
Send e-post

Henrik Brennhaugen Jakobsen
Klima- og næringsrådgiver (næringsutvikling og tomtesalg)

Telefon: 90 41 75 97
Send e-post

Pål Arne Bustad 
Leder byggesak 

Telefon: 45 23 27 09
Send e-post

Ingun Revhaug
Leder landbruk

Telefon: 94 80 31 95
Send e-post

Bård Nysveen 
Leder oppmåling 

Telefon: 46 83 8549
Send e-post

Lars Engelien 
Plansjef (plan, reguleringer og arealdisponering)

Telefon: 90 53 72 27
Send e-post