Tech-stjernene landet millionkontrakt med EU: - Skal bli best i verden

Verdensledende teknologi innen ansiktsgjenkjenning 

Mobai vil erobre verden gjennom sin teknologi. Ansiktsgjenkjenningsteknologien til Apple kan ikke konkurrere med sikkerheten vi kan tilby, sier de to gründerne.

Mobai er en spin-off fra NTNUs institutt for informasjonssikkerhet på Gjøvik. Selskapet besitter skyhøy kompetanse og er verdensledende innen ansiktsgjenkjenning. I tett samarbeid med blant annet Sparebank 1 Østlandet, Tieto Evry, EU og de beste forskningsmiljøene i verden har de allerede utviklet to sikkerhetsprodukter som er verifisert, testet og klare for markedet.

Vi er tidlig ute, og har skaffet oss konkurransefortrinn ved å inngå flere viktige og eksklusive samarbeidskontrakter, sier gründerne.

I juni inngikk Mobai en millionkontrakt med EU-byrået LISA for å styrke sikkerheten i EU. Teknologien skal blant annet anvendes på alle de ytre grensene i Schengen-området. Mobai skal sikre at teknologien fungerer optimalt.

Fremragende forskning innen cyber 

Vi skal være best i verden på sikker gjenkjenning, sier Brage Strand. Et voksende problem er at vi i mindre grad kan stole på bilder, og det er veldig vanskelig for både maskiner og mennesker å avsløre falske bilder, forklarer Brage Strand. En metode som brukes er morphing som betyr å fusjonere to bilder til ett. Gjennom å bruke en morph av sitt eget og en annens passbilde, kan en identitetstyv utgi seg som den andre uten å bli oppdaget. Det er ennå ingen kommersielle aktører som leverer teknologi for dette, og Mobai er allerede verdensledende på feltet. De beste algoritmene på markedet klarer ikke avsløre svindelen, vår teknologi vil klare det i 90 % av tilfellende, sier Strand.  

Lykkes som teknologigründer på Gjøvik 

– Historikken og kompetansen på Gjøvik har er svært viktig. Vi jobber med alle de relevante universitetene i verden og har nær tilknytning til NTNU på Gjøvik. Det tette samarbeidet mellom akademia og industrien her skiller oss fra mange andre start-ups, sier Brage Strand. 

Mobai har fått støtte fra det regionale næringsprogrammet i Gjøvikregionen, og får støtte fra StartupLabs Founder's Fund i Oslo, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fra EU-programmet Horizon.  

Les mer om bedriften på deres nettside mobai.no