Bransjer og bedrifter

Sammen med Raufoss-industrien i vår nabokommune Vestre Toten, har vi et av de sterkeste teknologi- og industrimiljøene i Norge.

Som regionsenter for ca. 70 000 innbyggere har Gjøvik et godt og variert utvalg innen handel og tjenesteytende næringer.  

Teknologi- og vareproduserende industri

Gjøvikregionen har 200 års erfaring med industrialisering og masseproduksjon. Raufossindustrien har ledet an med en sterk delingskultur, som har ført til produktivitetsforbedringer i verdensklasse. Industrien i regionen har håndtert svingninger i verdensøkonomien og krevende omstillinger, og fortsetter å skape produkter til det internasjonale marked.

Her er noen av våre tradisjonsrike og innovative industribedrifter:

Topro logo - Klikk for stort bildeTopro Industrier AS utvikler og produserer hjelpemidler til det internasjonale markedet og er verdenskjent for sitt design, brukervennlighet og kvalitet.  

www.topromobility.no

Øveraasen logo - Klikk for stort bildeØveraasen AS er et familieeid selskap som ble grunnlagt i 1908. Øveraasen AS skal være verdens beste leverandør av snøryddingsmateriell til flyplass, veg og jernbane. 

www.overaasen.no

Mustad Autoline logo - Klikk for stort bildeMustad Autoline er et familieeid selskap med historie tilbake til 1832. Mustad Autoline er verdensledende på linefiske, og produserer 70 % av autolinesystemene på Gjøvik. 

www.mustadautoline.com

Madshus logo - Klikk for stort bildeMadshus AS leverer innovativt langrennsutstyr til hele verden. Madshus har stått i front i utviklingen av skiutstyr siden selskapet ble grunnlagt i 1906.

www.madshus.no

IKT og informasjonssikkerhet

På Gjøvik foregår det forskning i verdensklasse innen informasjonssikkerhet. NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet finner du på Gjøvik, og her utdannes Norges informasjonssikkerhetseksperter. NTNU i Gjøvik er også vertskap for senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), Center for Cyber and Information Security (CCIS), og Norges nasjonale forskerskole innen data og informasjonssikkerhet. Med Cyberforsvaret like utenfor Lillehammer har man et komplett kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet i regionen.

Ut fra dette miljøet springer det ut innovative start-ups med nasjonalt og globalt nedslagsfelt. Mange start-ups lykkes i regionen, takket være koblingen til utdanning og et sterkt næringsliv. 

Her er noen av våre banebrytende oppstartsbedrifter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi:

Vixel logo - Klikk for stort bildeVixel har utviklet og produserer VREX, et samarbeidsverktøy for BIM og CAD i virtual reality.  

www.vrex.no

Biofy logo - Klikk for stort bildeForskere ved NTNU har utviklet et biometrisk kryptosystem som tilbyr biometrisk gjenkjenning og samtidig sikrer legitimasjonshåndtering med kryptografiske metoder.

www.biofy.no

Diri logo - Klikk for stort bildeDiri AS er et software-selskap innen risikostyring av cybersikkerhet som ble stiftet i juni 2020. Målsetningen er å erstatte sikkerhetseksperten og å tilgjengeliggjøre risikovurderinger av cybersikkerheten til alle som trenger det.

www.diri.no

Mobai logo - Klikk for stort bildeMobai er et spin-off-selskap fra NTNU. Teknologien deres er utviklet av internasjonalt anerkjente forskere med ekspertise innen biometriske systemer og toppmoderne angrepsdeteksjon ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

www.mobai.no

Bioindustri 

Gjøvik er en av de største jord- og skogbrukskommunene i Innlandet hvor 10% andel av arealet er dyrket mark og 74% er skog. Gjøvik er en av de 10 største kommunene i Norge på avvirkning fra skogen, og har tilgang til et stort fagmiljø på NTNU Gjøvik, NIBIO Apelsvoll, Skogkurs Honne, Lena Valle vgs og Norsk hestesenter. 

Skog- og landbruksressursene har ført til sterke industritradisjoner innen næringsmiddel og skogbasert industri.

Her finner du noen av våre spennende bedrifter innen næringsmiddel- og skogbasert industri:

Hunton logo - Klikk for stort bildeHunton er en av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber.

www.hunton.no

Hoff logo - Klikk for stort bildeHoff SA eies av over 500 potetbønder over hele Norge. De produserer en rekke kjente produkter, blant annet i fabrikken deres på Gjøvik.

www.hoff.no

Skogplanter østnorge logo - Klikk for stort bildeSkogplanter Østnorge har 110 års erfaring med planteproduksjon og er Norges største leverandør av skogplanter. Årlig produseres 22 millioner skogplanter som i sin levetid vil binde mer enn 5 millioner tonn CO2. 

www.skogplanter.no

Oplandske Bioenergi tilbyr klimanøytral termisk energi fra 23 varmesentraler på Østlandet, i tillegg har selskapet bygget Norges første kommersielle pyrolyseanlegg som produserer biokull og varme. 

www.oplandske.no

Handel 

Gjøvik står for 10% av handelen i Innlandet, og er en av Innlandets ledende handelsbyer. I snitt omsetter gjøvikenseren for 115 890 kroner årlig.

I Gjøvik sentrum finnes et stort utvalg i butikker og serveringssteder. Her finner du tradisjonsrike familiebedrifter og gründerbedrifter. Gjøvik sentrum har en aktiv handelsforening som skaper aktivitet og gode handelsopplevelser i sentrum.

Kjøpesenteret CC Gjøvik er lokalisert i sentrum, på Mjøsstranda med direkte avkjøring fra Rv 4. Senteret har helt siden åpningen i 1986 vært regionens beste handlested, og med sine 86 leietagere med en samlet omsetning på 1,4 mrd. kroner, sørger senteret for at både tilreisende og innbyggere har et topp utvalg innen handel og servering. Senteret er spesielt stolt av sin gode miks mellom et godt utvalg av kjente kjedebutikker og et bredt utvalg av små og spennende nisjebutikker.

Både CC Gjøvik og handels- og næringsforeningen i Gjøvik samarbeider tett med Gjøvik kommune gjennom Byen Vår Gjøvik for å gjøre det attraktivt i sentrum. Gjennom et godt samarbeid utløses årlig nye prosjekter som skaper byliv, attraktive møteplasser og utvikling av parkene i sentrum.