Klynger og nettverk

I vår region finner du alltid noen å samarbeide med. Vi har et sterkt økosystem for bedrifter som ønsker vekst og utvikling. Våre høykompetente innovasjonsselskaper, verdensledende klynger, innovative coworking-miljøer, testmiljøer og minifabrikker står klare til å bidra med kompetanse.

Vaager Innovasjon er et innovasjonsselskap som bistår gründere og etablerte bedrifter med forretningsutvikling og innovasjon. Inkubatoren støtter gründere fra idé til vekst innen satsningsområdene IKT sikkerhet, metall- og produksjonsindustri og velferdsteknologi, i tett samarbeid med Raufossindustrien, Sintef og NTNU. Vaager Innovasjon fokuserer både på prosjekter i eksisterende bedrifter og start-ups.  

www.vaager.com

Brighthouse logo - Klikk for stort bildeBright House er Gjøvikregionens innovasjonshus, et samlingssted for studenter, næringsliv og innovasjons- og gründermiljøer. Bright House er en arena for kunnskapsdeling og innovasjon, her finner du blant annet fleksible kontorplasser, spennende arrangementer og innovative prosesser, og målet er å skape nye ideer og nye arbeidsplasser i regionen. 

www.brighthouse.no

NT6 logo - Klikk for stort bildeNT6 er et kompetansebasert coworking-miljø med en ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø innen IT, design og kommunikasjon. NT6 består av ulike private bedrifter, som gjennom tverrfaglig samarbeid og en delingskultur på tvers av virksomheter, skal levere bedre resultater sammen enn hver for seg.  

www.nt6.no

Gjøvikregionen utvikling logo - Klikk for stort bilde Gjøvikregionen Utvikling jobber for å styrke og videreutvikle næringslivet i Gjøvikregionen, og fungerer som et initiativtakende og koordinerende organ mellom kommunene og næringslivet. Gjøvikregionen Utvikling jobber for å skape nye arbeidsplasser og legge til rette for samarbeid på tvers, nyskapende innovasjon og interkommunale politiske samarbeid.

www.gjovikregionen.no

CyberLand logo - Klikk for stort bildeCyberland er et samarbeid mellom Gjøvik- og Lillehammerregionen, NTNU og Cyberforsvaret. Gjøvik har gjennom Institutt for informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi ved NTNU et verdensledende forsknings- og kompetansemiljø innen informasjonssikkerhet. Det er et stort og voksende marked for kompetanse og løsninger knyttet til informasjons/cyber sikkerhet. Cyberland har derfor tatt initiativ til å etablere Norges første cyberklynge i Gjøvikregionen. 

www.cyberland.no

NCE Manufacturing logo - Klikk for stort bildeNCE Manufacturing er nasjonal industriklynge innen vareproduksjon, produktivitet, automatisering, avanserte lettvekstmaterialer og effektive produksjonssystemer. NCE Manufacturing skal videreutvikle en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge. Aktivitetene i klyngesamarbeidet er basert på en grunnfestet delingskultur mellom industrimedlemmene i et nært samarbeid med kompetansepartnerne NTNU og SINTEF.

www.ncemanufacturing.no

NCC logo - Klikk for stort bildeManufacturing Technology Norwegian Catapult gir bedrifter tilgang til kompetanse i å foredle et råstoff til et produkt som kan selges til konkurransedyktige priser i et globalt marked. Bedriftene får tilgang på kompetanse innen materialer, produksjonsprosesser, bærekraft og industrialisering for å produsere nye produkter så effektivt som mulig. Gjennom sju spesialiserte minifabrikker får bedriftene hjelp til å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at idéer utvikles raskere og bedre.

www.mtnc.no

Læringsfabrikken logo - Klikk for stort bildeLæringsfabrikken flytter elevene fra skolebenken og inn i industriparken hvor de tar i bruk topp moderne maskiner og utstyr for å bli fremtidens industriarbeidere. Gjennom tilgang til maskiner og utstyr kan elevene lære, eksperimentere, utvikle og teste på en helt annen måte enn i et klasserom. Lærere og elever blir del av et verdensledende industrimiljø med kompetanse, innovativ industriteknologi, forskning og utvikling. 

https://ncemanufacturing.no/laeringsfabrikken

Landsbyen næringshage logo - Klikk for stort bildeLandsbyen Næringshage er et innovasjons- og utviklingsselskap som jobber med vekst og utvikling for næringslivet i Gjøvikregionen. Næringshagen tilbyr etablererkurs, bedriftsutvikling, hjelp til å starte bedrift, kurs, møteplasser og kompetanseheving.  

www.landsbyen-nh.no

Norwegian wood logo - Klikk for stort bildeNorwegian Wood Cluster SA består av ledende industriforetak og kunnskapsmiljøer innen verdikjeden skog, industri og bygg. Klyngens medlemmer har til sammen over 6000 ansatte og samlet omsetning på over 20 mrd. kroner. Klyngedeltakerne ønsker gjennom et tettere samarbeid å utvikle klyngen til en internasjonalt ledende klynge for trebaserte, industrielle og bærekraftige byggeløsninger. 

www.nwcluster.no