Forskning og kompetansemiljøer

Gjøvikregionen har en rekke kompetansemiljøer og kan bidra med kompetanse på alle nivå, fra grunnskole til universitet, og fra fagarbeidere til phd-kandidater. I vår region har vi utviklet et sterkt og levende samarbeid mellom industrien og akademia, blant annet med NTNU lokalisert på Gjøvik, Sintef Manufacturing på Raufoss, samt Norges største fagskole med vekt på industri. 

NTNU Gjøvik og Fagskolen Innlandet har til sammen ca. 5000 studenter, som betyr at du finner det høyeste studenttallet mellom Oslo og Trondheim på Gjøvik! 

NTNU logo - Klikk for stort bildeNTNU i Gjøvik har ca. 4000 studenter og tilbyr utdanninger innen informatikk, helse, design, teknologi og økonomi. Universitetet har stor faglig aktivitet med faglige satsingsområder innen informasjons- og cybersikkerhet, bærekraftige produkter og vareproduksjon og morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Gå til nettside

NTNU CCIS logo - Klikk for stort bildeSenter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) er et nasjonalt senter for forskning, utdanning, testing, opplæring og kompetanseutvikling innenfor området cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik og NTNU Trondheim. Senteret er et partnerskap med mer enn 50 nasjonale og internasjonale partnere innen det offentlige, privat næringsliv og forsvar. Det er ca. 120 forskere tilknyttet senteret. 

Gå til nettside

Norcics logo - Klikk for stort bildeSFI NORCICS, Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors, ved NTNU er et senter for forskningsdrevet innovasjon som fokuserer spesifikt på cybersikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner. Senteret finansieres av NTNU, Norges Forskningsråd og senterets partnere. NORCICS har partnere bestående av ledende forskningsinstitusjoner samt organisasjoner i både privat og offentlig sektor, i tillegg til en rekke internasjonale samarbeidspartnere.

Gå til nettside

Fagskolen Innlandet logo - Klikk for stort bildeFagskolen Innlandet er en av Norges største fagskoler med rundt 1700 studenter innen fagområdene teknologi, bygg og anlegg, datateknikk, landbruk, økonomi, logistikk og helse- og oppvekst. Utdanningene er fleksible og yrkesrettede, tilpasset ny teknologi og nye trender, i tråd med arbeidslivets behov. Fagskolen Innlandet er arbeidslivets foretrukne samarbeidspartner innen høyere yrkesfaglig utdanning. Skolen tilbyr hel- og deltidsstudier, nettbaserte utdanninger med samlinger, kortere modulbaserte studieløp og skreddersydde program for arbeidslivet.

Gå til nettside

Høyskolen for yrkesfag logo - Klikk for stort bildeHøyskolen for yrkesfag tilbyr bachelorutdanning i byggeplassledelse. Utdanningen kombinerer praktisk og erfaringsbasert kompetanse med teori, og tilbyr dermed arbeidslivet etterspurt ekspertise innen moderne byggeplassledelse.  

Gå til nettside

NorSIS logo - Klikk for stort bildeNorSIS er en del av regjeringens satsing på informasjonssikkerhet i Norge. NorSIS formidler kunnskap om digital sikkerhet og skal skape bevissthet, påvirke holdninger og endre sikkerhetsatferd blant små og mellomstore bedrifter og privatpersoner. 

Norsis har tjenestene Nettvett.no, Slettmeg.no, Nasjonal Sikkerhetsmåned og Security Divas. 

Gå til nettside

NCC logo - Klikk for stort bildeNorwegian Catapult Centre. Gjennom sju spesialiserte minifabrikker i katapulten får bedriftene hjelp til å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at idéer utvikles raskere og bedre. Bedriftene får tilgang på kompetanse innen materialer, produksjonsprosesser, bærekraft og industrialisering for å produsere nye produkter så effektivt som mulig. Kort sagt gir katapulten kompetanseoverføring i hvordan foredle et råstoff til et produkt som kan selges til konkurransedyktige priser i et globalt marked. 

Gå til nettside

Sintef logo - Klikk for stort bildeSintef Manufacturing skal være et verdensledende forskningsinstitutt innen industriell forskning på manufacturing. Selskapet samarbeider hver dag med norske bedrifter for å finne bærekraftige løsninger som bidrar til samfunnsnytte og konkurransekraft. På Raufoss har Sintef mer enn 40 års erfaring med industrinære FoU-prosjekter som bidrar til produktivitet og konkurransekraft.

Manufacturing er en kombinasjon av avansert materialteknologi, avansert produksjonsteknologi, digitale teknologier og sirkulær manufacturing. 

Gå til nettside