Barnehagene i Gjøvik

Gjøvik har full barnehagedekning med 25 barnehager. Det er et variert tilbud med flerkulturell barnehage, friluftsbarnehager, foreldredrevne barnehager og Steinerbarnehage.

Her skal det være gode muligheter for å finne en barnehage som passer for ditt barn.

Søk barnehageplass i Gjøvik