Biri

Biri er tettstedet som ligger midt i Innlandet, rett ved Mjøsbrua. Biri er et tettsted i Gjøvik. Fra Biri er det kort avstand til alle Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar. Biristrand og Redalen ligger også i Biri.

Biri.no

På Biri.no finner du informasjon om hva kommunen gjør som angår bygda, hva skjer med stedsutviklingsprosjektet, hvor du kan gå turer i Biri og hvor du kan leie lokaler. Ikke minst finner du informasjon om hvilke aktiviteter de forskjellige lag og foreningene til enhver tid kan by på.

Sjekk ut Biri.no 

Skole og barnehage

I Biri krets er det to barneskoler, en ungdomsskole og fire barnehager. I 2023 skal det stå klar en ny barnehage og barneskole på Biri. Skolen og barnehagen skal bygges rett ved Biri ungdomsskole. På Biri.no kan du lese mer og se tegninger av den nye barnehagen og skolen.

Handel og service

I Biri sentrum er det et lite handelsenter med to matbutikker, apotek og blomsterbutikk. Bygda har også eget legesenter og helsestasjon. 

Oversikt over lag og foreninger på Biri