Bli student på Gjøvik

På Gjøvik ligger utdanningsinstitusjonene NTNU og Fagskolen Innlandet, i tillegg til Høyskolen for yrkesfag. Velg mellom studieretninger som blant annet informatikk, helsefag, bygg og anlegg, ledelse og økonomi.

Campus ligger sentralt til like ved sentrum, og her finner du nye og moderne bygninger, studenthus og studentboliger - alt på ett sted!

Hils på studiepådriver Signe

Ta kontakt med Signe hvis du har noen ideer for hvordan Gjøvik kan bli en enda bedre studieby.

Send Signe en e-post